Miljö

 

 

Så här arbetar vi med miljöfrågor

Vi är ett samhällsmedvetet företag!
Därför anser vi att det är viktigt att ha en uttalad och formulerad miljöpolicy som stöd för både ledning och personal men också som en garanti till dig som gäst. Så här ser vår miljöpolicy ut:

”Hotell Wilhelmina ska ta täten i vår bransch och bli ledande i Västerbotten på området miljöarbete!”
Vi arbetar aktivt och konsekvent med att minska miljöbelastningen och skapa ett
ekologiskt hållbart samhälle.

Vi arbetar aktivt och konsekvent med att minska miljöbelastningen och skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljöarbetet är genomtänkt, långsiktigt och omfattar hela verksamheten. Arbetet följs noga upp och dokumenteras. I och med att vi i vår dagliga verksamhet har ett ”miljötänk” med i alla våra beslut kan vi minska energiförbrukning, mängden sopor och utsläpp samt styra mot ett hållbart samhälle.

Vi fortsätter att bidra till ett hållbart samhälle, både lokalt och globalt, när du bor hos oss bidrar också du till ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

Mer om vårt miljöarbete!
Allt arbete inom företaget ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.

Vi hushåller med alla resurser inklusive energi.
Vi arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan från produkter som används i verksamheten. Vi prioriterar produkter med miljömärkning.
Vi värderar, inför beslut på alla nivåer, konsekvenserna för hälsa och miljö, t ex vid planering, budgetarbete och upphandlingar.
I enlighet med vårt miljötänkande gör vi också följande:

Vi erbjuder from 2008 digitala konferensrum som ett alternativ till fysiska som ofta kräver att gästerna reser långt.
Ersätter alla lampor som går sönder med lågenergilampor.
Använder fjärrvärme.
Vi har ersatt alla rengöringsmedel med miljövänliga alternativ, främst såpa.
Sänkt inomhustemperaturen med två grader.
Tätat alla läckande kranar.
Justerat termostater på alla rum.
Bytt ut gamla kylskåp.
Vi köper i största möjliga mån lokalproducerat.
Vi sopsorterar.
Vi bakar eget bröd.
Vi köper om möjligt produkter i returförpackningar, t ex potatishinkar, öl & läsk på fat och glasflaskor.
Vi anlitar lokala entreprenörer.
Vi har ett miljöanpassat refill-system för tvål.

sv_SE